KENNIS EN KWALITEIT

Als tandarts is Hans Meppelink aangesloten bij het Kwaliteitsregister Tandartsen (KRT) waardoor u gewaarborgd bent van het doorlopend bijhouden van het tandartsvak en actualisatie van de kennis. Tandartspraktijk Meppelink garandeert eveneens hiermede dat er in de partijk gewerkt wordt volgens de algemene praktijkrichtlijnen.
Daarnaast is Tandartspraktijk Meppelink lid van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde (KNMT). De KNMT is de grootste beroepsvereniging van tandartsen, orthodontisten en kaakchirurgen en verbindt in haar vereniging de ruim 10.000 leden met een enorme hoeveelheid vakkennis, kwaliteit, ervaring en ambitie. Al meer dan 100 jaar zetten zij zich in voor tandartsen, kaakchirurgen, orthodontisten én hun patiënten. 
Kortom, u bent bij Tandartspraktijk Meppelink in deskundige handen en staat het volledige team altijd voor u klaar voor een optimale mondzorg.

DISCLAMER

www.tandartsmeppelink.nl is de website van Tandartspraktijk Meppelink Enschede.
Tandartspraktijk Meppelink spant zich in voor een zo zorgvuldig en actueel mogelijke weergave van de gegevens op deze website. Tandartspraktijk Meppelink kan geen aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele schade ten gevolge van het gebruik van de informatie op deze site, of het zonder deskundig advies zelfstandig wijzigen of beëindigen van de bij u ingezette behandeling. De geboden informatie op deze site alsmede op de sites waarnaar doorgelinkt wordt, kan niet worden beschouwd als vervanging van een consult of een behandeling bij een rijksgediplomeerd tandarts, maar is slechts een bron van algemene informatie. Eveneens aanvaart Tandartspraktijk Meppelink geen aansprakelijkheid in geval van storingen, onvoldoende toegankelijkheid, technische problemen of vertraging in het verstrekken van informatie op deze website. 
Fouten of onvoldoende informatie op de website?
Ziet u een fout of ontbreekt er naar uw idee informatie? Wij stellen uw reactie zeer op prijs en doen ons best deze site hiermee te verbeteren. U kunt uw opmerking telefonisch doorgeven op nummer 053-4774422.
Op de informatie van deze website is Nederlands recht van toepassing. Tandartspraktijk Meppelink behoudt zich het recht voor om de inhoud van de informatie op deze website te wijzigen zonder nadere aankondiging.